Telegonie - lidem bezcitně zatajený jev probíhající při sexu! (+Telegonie a anální styk)

6. září 2016 v 14:27 | atrej ystma 776 |  Ženy a muži
Upozorňuji, že článek je určen pro dospívající a dospělé.

První článek jsem se rozhodl detailně věnovat jevu, o kterém se neví, ale je tak zásadní a v mém věku tak aktuální, že jsem nemohl nechat si své názory/poznatky o něm pro sebe.

Telegonie může být jedna z nejvíce lidstvu zatajovaných (a vysoce pravděpodobně existujících!) přirozených tělesných mechanizmů, kterou naši předci velmi dobře znali a respektovali. Pokud je jev pravdivý, tak je v dědičnosti významnější, nežli samotná dědičnost materiální DNA.

Každý si má užit života, aby si z něj něco odnesl také něco ve formě silných zážitků - to je jedna z nejdůležitých věcí ve vašem životě a souvisí se samotným osobním rozvojem a v sexualitě to dnes platí dvojnásob. Lidstvo má v posledních dobách fyzicky záměrně zvýšené potřeby a nutkání pudů v tomto směru a je extrémně nezdravé zahrávat si s jakýmkoliv celibátem a násilným "půstem", všichni víme, kam vede potlačování a zapírání sebe sama. Co důležitého tu však ještě možná hraje roli?


Myslím si, že by ženy a dívky měly znát následující problematiku v zájmu svém vlastním a chlapci a muži v zájmu žen a dívek. Není nutné, aby každý slepě hned věřil tomu, že je to absolutně pravda, ale je velice vhodné připustit, že ne všehny mechanizmy z procesu jménem pohlavní styk jsou oficiálně prezentovány přesně a pravdivě. Takže k věci:

Co je telegonie?

Telegonie je mimogenetický jev, kdy se při prvním pohlavním styku muže s ženou přenáší do lůna ženy tzv. telegonický energetický otisk všech osobnostních i fyzických vlastností muže a spojí se s vlastnostmi ženy, náslesně pak to vše dědí její děti. Nezáleží na použití kondomu- přenáší se i přes něj- ani na ztopoření. Je nesmazatelný (údajně však někde v Rusku existuje jakási tajná technologie schopná jej smazat), existuje mimo materiální fyzickou rovinu- nejde tedy o materiální DNA- a přímo určuje asi 95% všech vloh od mentálních až po vizuální (fyzické). Toto dědí všechny ženiny děti, ať je má následně s kýmkoliv- nezáleží tady na DNA, děti se rodí podle vzorce prvního partnera. Materiál poskytnutý mužem ve formě spermatu- tedy DNA- tvoří pouze přibližně 5% všech zděděných vlastností. První sexuální partner ženy je tudíž otcem všech jejích dalších dětí- nehledě na její další partnery a jejich DNA. Pouhá DNA následného potomka tvoří jen 5% vlastností. Telegonie tvoří 95% všech jeho zděděných vlastností a jak jsem napsal výše, mnohé zděděné znaky se tudíž díky telegonii projevují i do vzhledu dítěte! Člověk má podle pozorování různých duchovně nadaných lidí několik těl - jedno fyzické/materiální a několik energetických/jemnohmotných, které jsou vědou naprosto neprozkoumané a přitom prý tvoří naprostou většinu (více, než 90%) našeho reálného těla. Telegonii se při sexu není možné nijak vyhnout. (Až na způsob uvedený níže v 3. části článku.)

U zkušených šlechtitelů zvířat (hlavně koní, ale také třeba psů) je prý známo, že pokud má samice poprvé styk s určitým samcem, budou se všechna následující mláďata rodit podle vzorce prvního samce. Někteří to považují za mýtus, někteří tomu věří. (Osobně však nikoho se šlechtitelskou zkušeností, kdo by mi mohl telegonii u zvířat potvrdit, neznám. Pokud o někom víte, prosím napište mi.) A to jak povahou psychickou, tak fyzickou. Jenže tento princip se podle všeho vztahuje i na člověka. A jelikož se jedná o energetickou záležitost, proto žádný kondom nepomůže, otisk se přenáší i přes něj.

Důkazy nebo argumenty podporující existenci telegonie


Argument č. 1: V Austrálii existuje Univerzita v South Wales, kde působí Dr. Angela Crean, která provedla pokus, který měl potvrdit nebo vyvrátit existenci telegonie. Pokus spočíval ve spáření konkrétních samic much se samci různých velikostí (pod dohledem)- nejprve se speciálně vyšlechtěnými malými, pak se speciálně vyšlechtěnými velkými a poté u jiné samičky proces provedla přesně naopak. Výsledkem bylo, že opakovaně pozorovala výskyt potomků důsledně kopírující jasný znak (velikost těla) právě prvního samce i přesto, že se samice následně spářila se samci s jinou velikostí těla a to zřejmě po takové době, kdy již nebylo možné, aby samička měla jakýkoliv tělesný kontakt s buňkami prvního samce.

Dr. Angela Crean se vyjádřila na toto téma v časopise Ecology Letters: "Z učebnic se můžeme dozvědět, že naše zděděné genetické vlohy mají jasný původ: 50% našich genů jsou po matce a 50% našich genů jsou po otci. To zní férově a je to nepopíratelně pravda. Ale ukazuje se, že v přírodě to zdaleka nefunguje tak jednoduše a nyní také vímě, že existuje několik negenetických mechanizmů dědičnosti působící souběžně s genetickou, která tedy není jediná- jak jsme zvyklí si to o ní myslet. ... Náš objev komplikuje převládající představy o tom, jak se různé biologické vlastnosti dědí, ale slibuje i zajímavé vědecké vyhlídky a otevírá zcela nové možnosti pro budoucí výzkum. Příroda opět ukázala, že se máme ještě co učit."


Argument č. 2: Genetikům a historikům je známý anglický případ "Kobyla Lorda Mortona" z roku 1820. George Douglas, 16. lord z Mortonu si totiž jednou přál domestikovat jistý druh zebry- kvaga a chtěl toho docílit zkřížením s koněm. Nechal tedy spářit čistokrevnou arabskou kobylu kaštanové barvy s hřebcem řečeného druhu zebry- kvagou. Ke gravitidě z genetických důvodů nedošlo. Poté se tato kobyla spářila s čistokrevným černým hřebcem. Posléze se klisně narodilo hříbě a to mělo na nohách zvláštní pruhy, jako je tomu u zebry kvagy.

Moderní biologie tuto zvláštnost vysvětluje existencí recesivních a dominantních alel v genomech (=sekvence DNA), ale osobně si myslím, že pokud je událost pravdivá, pak možnost, že by se náhodou projevily znaky pruhovaných nohou zrovna z kombinací dominantních alel genomů uvedených čistokrevných koní, je velmi mizivá.

Argument č. 3: Nebývalou pozornost sklidila také kuriózní událost během olympiády v Moskvě v roce 1980, kdy se do země poprvé po velmi dlouhé době dostalo množství exotických cizinců - sportovců, nepochybně velmi atraktivních pro ruské atletky, kteří byli různého rasového původu. Něteré děti narozené třeba i o mnoho let později tehdejším ruským sportovkyním a atletkám vykazovali různé znaky jiných ras (zešikmené oči, barva kůže, například), i když jejich biologický otec a matka byli stoprocentní europoidní rusové.

Jakvidíme, toto je třetí zde uvedený případ, kdy se cosi projevilo přímo i do vzhledu. Jak je to možné? Myslím si, že to je proto, že telegonie buď zčásti nebo téměř úplně přehluší data o fyzických vlohách a vzhedu uložená v materiální DNA v případě nesouznění s telegon. otiskem, anebo v DNA vůbec nejsou a je to "jen" komplikovaný materiál bez dalších dat matoucí vědce, kteří ta data prostě hledají kvůli své nevědomosti jinde a podstata jim uniká.

Argument č. 4 [bonus]: Vezměme v potaz to, že možná opravdu existuje jakýsi globální prediktor nebo prediktoři, kteří mají velký zájem, abychom byli my, obyvatelé Země, i nadále v jejich moci. Dejme dále tomu, že kdysi existovala jakási původní rasa, která měla 100% odblokované schopnosti mozku, uměli levitovat, napojovat se libovolně na Akášu (Morfogenetické pole Země) mimo jiné právě proto, že jejich společnost byla velmi harmonická protože zakládali rodiny stylem co zamilovaný pár, to dvě duchovně spříznené duše. No v tom případě tento GP musel mít prsty v tom, aby se jakákoliv idea o nějaké telegonii objevila u veřejnosti, tím tuplem u vědecké, obzvlášť když se plánovala éra hippies a volného sexu. Kdyby najednou všichni kašlali na sex, stali se svou mentalitou někým srovnatelným s prapůvodními lidmi a našli by každý spřízněnou duši- víte jaká síla by to byla? Lidstvo by se stalo neporazitelným a naprosto uvědomělým, protože ta energie by je doslova "osvítila" a stali by se neovládnutelnými jakoukoliv diktátorskou mocí! To by bylo, co?! :)

Tolik z "argumentů", pokud je tak mohu nazvat a teď ještě jedna věc: Dočetl jsem se, že není vhodné, aby žena vůbec měla za život příliš mnoho partnerů a pak chtěla mít dítě. Teď to myslím v rámci morálky- toto se přece může dít běžně za naprosto morálních podmínek. Pan tomáš marný (www.tadesco.cz), se kterým jsem se setkal, mi sdělil, že se do ženy z malinké části přenášejí také otisky těch dalších sexuálních partnerů. Pokud prý má žena styk za život s příliš mnoha partnery, může se stát, že se něco postupně děje i s tím prvním telegonickém otiskem, je jaksi "poskvrněn" a může, pokud to chápu dobře, způsobit různé anomálie i na úrovni materiálního DNA, například různá tělesná nebo mentální postižení. Prý. Bral bych to poněkud s rezervou, ale něco na tom také být může. Znám totiž takovou jednu sousedku mé babičky, o které se ví, že za život vystřídala partnerů hodně a narodil se jí postižený syn na vozíčku (který myslím nedávno navíc zemřel :/...) a tady by to teoreticky mohlo sedět.

Také se často uvádí, že největší lásky je člověk schopen právě při svém prvním čistě pohlavním styku. Myslím, že důvodem existence telegonie je existence našich energetických částí těla, které tvoří mnohem větší část naší existence, než fyzické tělo a jejím smyslem je rovnoměrné předání vlastností na všech úrovních. Prapůvodní lidé neměli žádnou potřebu utlumit chtíč pohlavního/rozmnožovacího pudu (instinktu), protože nebyl tehdy tolik "rozjetý" a nemuseli se nijak "vybíjet jinak nezvládnutelnou vášeň", protože měli mnohem ušlechtilejší a tvořivější vášně a touhy a styk měli až tehdy, kdy chtěli mít dítě- což je pro normální lidi žijící v této době nepoužitelné, mozek za ta tisíciletí máme nastavený jinak a jakýkoliv celibát se v tomto ohledu u naprosté většiny rovná sebetýrání- aby nám z toho nešibalo, musíme občas své vášně nechat realizovat se. Proto vyvstává otázka, kterou si bez ostychu položme:

Lze si s milovaným protějškem užít erotiku, aniž by se předal jakýkoliv telegonický otisk, pokud má být zachována naprostá svoboda a telegonická čistota dívky, či ženy?

(Samozřejmě očekávejme, že jsme našli toho pravého/tu pravou, ale POČÍTEJME s možností, že se třeba z nějakého důvodu může stát, že by někdo z těch dvou mohl být nucen za nějakou dobu se s druhým rozejít s různých důvodů- lidé se nechají oblbnout zamilovaností [která není to samé, co skutečné milování druhé osoby] a slepě chtějí mermomocí naplnit svá OČEKÁVÁNÍ a zapomenou být připraveni na nečekané, počítat s různým pokračováním jejich vztahu. Proto je důležité si výše zmíněnou otázku položit.)

Odpověď: Ano, ale tato alternativa je vhodná pouze pro ty, kterým se líbí, nebo které vědí, že tuto alternativu rádi vyzkoušejí.

Anální styk jako možná alternativa bez přenosu telegonického otisku

Tato technika je většině z nás nevábná a tímto odstavcem v žádném případě neospravedlňuju nikoho, kdo do toho druhého nutí. Tohle se líbí jen někomu. (Jen pro vyvrácení mýtu, že tohle mají rádi všichni muži a kluci: Jeden kluk mi nedávno řekl, že je mu to odporné z toho důvodu, že by to vnímal jako "ponížení" ve smyslu, že by se pak cítil jako gay.) Tak či tak je pro jistotu možná pro ty, kteří o tom nědy uvažovali, dobré vědět, že análním sexem se otisk telegonie nepřenáší. Přenáší se pouze přímým stykem, do zadku ne. O tom jsem se také bavil s panem marným. Tím nechci říct, že je to právě proto pravda, jen říkám že to není zcela z mé hlavy.

Dává to smysl- je zbytečné aby pohlavní orgán ženy telegonický otisk přijímal odjinud, než přímo - i když jsou řitní otvor a konečník extrémně blízko a proto by někoho taková otázka mohla napadnout. Pokud jste slečny tedy otevřeny styku do vašeho zadečku, máte zřejmě jistou výhodu- pokud se to však nehnusí vašemu vyvolenému.

Zvláštní pohled měla prý na anální sex stará Čína- podle jejích tradic byl tolerován, protože panenská čistota byla přednější (neví se ale, jestli nebyl ženám vnucován). Téměř všude jinde se to považovalo ve společnosti jako nečistá, špinavá a středověkými křesťany pronásledovaná praktika.

Erotické souznění je bonus

Podnadpis mluví za vše. Pokud někdo staví sex nad vztah člověka člověku, jde o posedlost, ne o zdravé vybití svých občasných pudových fantazií. Závěrem bych ale dodal, že by mohlo být vhodné vizaualizovat si partnera i s požadovanými erotickým touhami dříve, než ho/ji potkáme (zákon přitažlivosti - metoda The Secret, apod.).

Doufám, že vám článek něco dal a budu rád, pokud dáte hlas dole v anketě a případně zanecháte komentář :).

* * *

*D.I.Y.= do it yourself (udělej si to sám= v dotazníku dole pokus o eufemizmus pro slovo masturbace)
>Zdroje:
Soukromý dopis Alui Loskotové+ rozhovor s redaktorem webu www.prvopodstata.com - Tomášem Marným, knihy: Svítání (str. 124)- Alue Loskotová, Nová civilizace-Obřady lásky 2. díl- Vladimír Megre; webové stránky: http://leva-net.webnode.cz/products/telegonie/, http://karolinaloskotova.blog.cz/1602/jak-funguje-telegonie-doporucuji , http://cestypsychotroniky.cz/index.php/veda/340-telegonie-existuje , http://www.veraoveckova.cz/news/telegonie/ , http://www.ozoz.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=117:telegonie&catid=3:najnovie-prispevky&Itemid=29 , http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12373/abstract , http://academicminute.org/2015/01/angela-crean-university-of-south-wales-telegony/ , https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Morton%27s_mare ; konkrétně znalost toho, že se telegonie neuplatňuje u análního styku, mi sdělila jako odpověď na můj dopis slečna Alue a následně osobně i pan Tomáš Marný, kterým tímto oběma decentně děkuju a věřím, že nás je vice lidí, kdo může tento fakt vnímat užitečným :)
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Anchor Anchor | E-mail | Web | 6. září 2016 v 17:18 | Reagovat

Tak tys potkal Marného? :o :D
Jo, promiň, článek hovoří sám za sebe, a tak k němu otázky nemám a oblažím tě jen touto :D

2 Atrej Ystma 776 Atrej Ystma 776 | E-mail | Web | 6. září 2016 v 19:41 | Reagovat

[1]: jé, ahoj :D tebe znám, ty jsi velmi poctivá čtenářka různých blogů na blog.cz ;D! Ano potkal, přímo před začátkem jeho přednášky (které jsem se bohužel nezúčastnil) a bylo to fakt super, řekl mi tolik zajímavých věcí, které sám ještě na svůj web nevydal, že o tom připravuji článek s jeho povolením článek :).

3 Anchor Anchor | E-mail | Web | 6. září 2016 v 20:10 | Reagovat

[2]: No to teda jsem! :D Nebo spíš, byla jsem, teď se budu zaobírat studiem...
Mu sebereš návštěvnost, když to vydáš! :D

4 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 11. září 2016 v 11:37 | Reagovat

Ale jo. I u kočky jsem si všimla, že že její druhá koťata byla těm předešlým. Když ten kocour, se kterým jsem jí přistihla před tím, byl už dávno po smrti. Ale také je možné, že někde pobíhal nějaký jeho podobný příbuzný. Zrovna u těhle zvířat se to nedá dohledat.

5 Lúmenn Lúmenn | Web | 23. září 2016 v 22:08 | Reagovat

Ale né, tohle je recese, že je to recese?:)

6 Kešu Kešu | E-mail | 25. září 2016 v 17:17 | Reagovat

[5]:: ty máš snad důkazy, že to tak nemůže být? ;)

7 Lúmenn Lúmenn | E-mail | Web | 27. září 2016 v 0:21 | Reagovat

[6]: a ty máš snad důkazy, že to tak je?

8 Lori Lori | Web | 3. března 2017 v 2:05 | Reagovat

Osobne mám podstatne oveľa menší "problém" s análnym stykom /ten môže byť pre ženu veľmi príjemný / ako s teóriou telogonie, tú beriem s veľkou rezervou. Obzvlášť keď vidím ako má žena 2 deti s jedným mužom a ďaľšie s iným no tie rozdiely sú naozaj výrazné :) ale zaujimalo by ma ako to je pri chovani zvierat veruže

9 iveta iveta | 5. listopadu 2017 v 13:52 | Reagovat

Telegonia je realny jav. Pise o nej aj Vladimir Megre v knihach o Anastasii. Aj o moznosti, ako zrusit- energeticky - jej neustaly dopad. Sama viem, co neblahe mi v zivote priniesla. Ak som nieco nezazila, nevidela - neznamena to, ze to neexistuje. Telegonia je realna, zial. Zial, nehovori sa vazne o jej dosledkoch, co je sucast manipulacie. Telegonia sa tyka aj muzov. Vobec nie je jedno, aku zenu ma panec ako prvu v posteli. Obe pohlavia platia dan za nevedomost.

10 Na holky Na holky | E-mail | 26. března 2018 v 18:31 | Reagovat

Dobrý den, jsem holka na holky, tedy lesba. Zajímalo by mě, zda v tomto případě při sexu taky dochází k telegonii? S mužem jsem zatím nikdy nespala. Předem děkuji za odpovědi, které se týkají mé otázky a za to, že si urážky a nadávky necháte od cesty.

11 DustinThuth DustinThuth | E-mail | Web | 11. dubna 2018 v 11:23 | Reagovat

Взбить творог блендером, добавить 100 грамм сметаны. Должна получиться гладкая смесь без комков. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://zonakulinara.ru>zonakulinara.ru</a>

12 Stanleyboype Stanleyboype | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 1:47 | Reagovat

Для того, чтобы провести отпуск в Греции, следует получить соответствующую документацию, подробнее читайте на сайте <a href=http://gturs.com>gturs.com</a>

13 Justinceaby Justinceaby | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 1:36 | Reagovat

Конкуренцию стандартным петельным межкомнатным открывающимся конструкциям составляют более функциональные решения – сдвижные двери. Они так же включают в себя полотна из древесины или иного материала, вот только главные элементы блока движутся по прямым линиям (направляющим) параллельно стене. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://akro-spb.ru>akro-spb.ru</a>

14 RolandWailm RolandWailm | E-mail | Web | 3. května 2018 v 9:28 | Reagovat

Архитектурное проектирование объектов различных типов сооружений — это важнейший этап, значительный и ответственный в строительном процессе, подробнее читайте на сайте <a href=http://roofor.ru>roofor.ru</a>

15 Dennisbok Dennisbok | E-mail | Web | 5. května 2018 v 18:59 | Reagovat

Состояние окружающей нас среды во многом зависит от правильного использования природных ресурсов, которые даются человеку. Это касается и строительной деятельности. Подробнее об этом читайте на сайте <a href=http://beton-cement-ru.ru>beton-cement-ru.ru</a>

16 ndfPaimib ndfPaimib | E-mail | Web | 6. května 2018 v 21:34 | Reagovat

payday loan affect on credit score https://creditrepairlabs.com/ payday advance sylmar <a href=https://creditrepairlabs.com/#>cash loan</a>

17 Jamesidiok Jamesidiok | E-mail | Web | 6. května 2018 v 23:08 | Reagovat

Последние женские новости здесь <a href=http://delodom.com/>delodom.com</a>

18 bfxPaimib bfxPaimib | E-mail | Web | 10. května 2018 v 16:44 | Reagovat

cash loans marion ohio <a href="https://creditrepairLabs.com/#">loan</a> can payday loans report to credit <a href=https://creditrepairLabs.com/#>payday loans online</a>

19 JamesLal JamesLal | E-mail | Web | 12. května 2018 v 16:59 | Reagovat

Последние модные стрижки здесь <a href=http://chyolka.ru/>chyolka.ru</a>

20 JesseNub JesseNub | E-mail | Web | 19. května 2018 v 0:24 | Reagovat

Новости строительного мира тут <a href=http://npbau.ru/>npbau.ru</a>

21 ElwoodBenue ElwoodBenue | E-mail | Web | 25. května 2018 v 3:34 | Reagovat

Новости компьютерного мира тут <a href=http://progio.ru/>progio.ru</a>

22 Matthewalbup Matthewalbup | E-mail | Web | 26. května 2018 v 22:53 | Reagovat

Последние строительные новости здесь <a href=http://ctoday.ru/>ctoday.ru</a>

23 KevinPom KevinPom | E-mail | Web | 28. května 2018 v 6:10 | Reagovat

Модные женские советы здесь <a href=http://zdorovaya-life.ru/>zdorovaya-life.ru</a>

24 LeroySog LeroySog | E-mail | Web | 29. května 2018 v 16:52 | Reagovat

Последние автомобильные новости здесь <a href=http://megavaz.ru/>megavaz.ru</a>

25 CharlesEnror CharlesEnror | E-mail | Web | 30. května 2018 v 16:17 | Reagovat

Последние новости  Армении здесь <a href=http://lratvakan.com/>lratvakan.com</a>

26 MarvinSealm MarvinSealm | E-mail | Web | 30. května 2018 v 23:29 | Reagovat

Последние новости шопинга здесь <a href=http://tvoirazmer.ru/>tvoirazmer.ru</a>

27 ChesterRox ChesterRox | E-mail | Web | 2. června 2018 v 3:19 | Reagovat

Достаточно непростой задачей поисковой оптимизации является продвижение корпоративного сайта. Качественное продвижение в Яндексе или Гугле поможет повысить посещаемость корпоративного сайта. Подробнее читайте на сайте <a href=http://gdefile.ru>gdefile.ru</a>

28 wacursusly wacursusly | E-mail | Web | 3. července 2018 v 16:36 | Reagovat

В современном мире получить высокооплачиваемую работу достаточно сложно, для этого необходимо как минимум иметь документ, который подтверждает квалификацию специалиста. Платить рабочему зарплату не будут только лишь на основе корочки из техникума. Зарабатывать действительно хорошие деньги может только тот человек, который владеет знаниями, умениями и практическими навыками по своей специальности. Многие талантливые специалисты не могут найти работу по той простой причине, что они не имеют необходимого документа - в таком случае советуем обратиться в нашу компанию. У нас можно <a href=http://cpurf.com>купить удостоверение бетонщика</a> или любой другой специальности в несколько кликов.

С документами нашего производства Вы можете в два счёта стать механиком, поваром, сантехником и не только. Выявить факт подделки не удастся даже самому придирчивому эксперту, потому что мы не делаем копии удостоверений, мы печатаем документы типографическим способом на бумаге, утверждённой государством.

Наши услуги будут полезны и гражданам, которые получили образование, однако потеряли своё удостоверение. Кроме того, "Учебный центр" предлагает Вам получить документ об образовании для  той профессии, которая является достаточно востребованной.

Компания "Учебный центр" предлагает своим клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества:

1.    Мы изготавливаем все виды удостоверений для рабочих специальностей.
2.    Оперативно отвечаем на заказы и высылаем готовые документы покупателю.
3.    Полная конфиденциальность для всех наших клиентов. Ваши личные данные будут храниться в нашей базе до того момента, когда документ будет оформлен. Уже после того, как заказ будет выполнен, мы удалим всю личную информацию клиента.

Мы гарантируем быструю и надежную доставку готового документа в любой регион Российской Федерации. Все документы отправляются наложенным платежом, поэтому Вы сможете лично убедиться в их качестве перед внесением за него оплаты в почтовом отделении.

Узнайте больше о положительных качествах нашей компании лично, позвонив нам по телефону справочной службы. Все контактные данные Вы найдете в специальном разделе. Здесь же можно воспользоваться услугой заказа обратного звонка - мы перезваниваем пользователям сразу после получения запроса!

29 rogatlon rogatlon | E-mail | Web | 6. července 2018 v 17:54 | Reagovat

Хотите приобрести качественное отопительное оборудование? Обращайтесь в интернет - магазин "ЭконУрфо", чтобы приобрести <a href=http://urfoecon.ru/magazin/folder/alyuminiyevyye-i-bimetall>биметаллические радиаторы</a>, по цене производителя. Посетив наш официальный сайт, Вы сможете выбрать понравившийся Вам товар и заполнить онлайн - заявку в любой удобный момент. Мы отправляем приборы в различные регионы РФ и страны СНГ.

У нас Вы сможете купить качественные устройства по самым доступным ценам:

-    отопительные приборы;
-    оборудование для нагревания воды;
-    приборы для накопления тепла и поддержания температуры и т.д.

Экономия тепла и воды поможет сэкономить Ваш бюджет! Обратившись в нашу компанию, Вы сможете использовать энергосберегающие технологии у себя дома, в общественном месте или государственном учреждении, затрачивая при этом минимальные суммы финансовых средств.

У нас Вы можете заказать как отдельный прибор, так и комплекс профессионального оборудования - подобные наборы часто приобретают для установки в крупных организациях. Кроме того, наши мастера смогут надежно установить оборудование и тщательно проверят его работу.

Чрезвычайно популярным товаром в нашем интернет - магазине являются полотенцесушители. Недорого Вы сможете заказать у нас подобные приборы двух видов: электрические и водяные. Обратите внимание на то, что у нас Вы сможете заказать инновационные модели полотенцесушителей от известных производителей.

Купить водяные полотенцесушители стрямятся многие граждане нашей страны, так как данный прибор не предназначен не только для сушки белья, но и для сохранения тепла в помещении. Если Вы закажите прибор в нашем интернет - магазине, Вам больше не придется бороться с плесенью.

Помимо этого, можно недорого купить полотенцесушители водяные - каждый прибор отличается оригинальным и современным дизайном.

По желанию заказчика, мы можем нанести на полотенцесушитель специальное покрытие - хром, золото или бронзу. Часто у нас заказывают приборы с искусственно состаренным покрытием или медным окрасом.

Не менее популярны среди наших покупателей и радиаторы, изготовленные из различных видов металла, которые могут быть вертикальными, низкими, панельными. Дизайн радиаторов может варьироваться, в зависимости от пожеланий клиента. Мы предлагаем выбрать размеры радиатора, нанести на его поверхность рисунок или подобрать цвет.

Звоните нам, чтобы узнать больше о радиаторах, сушилках для полотенец и энергосберегающих приборах - мы рады каждому покупателю!

30 blewasip blewasip | E-mail | Web | 8. července 2018 v 21:20 | Reagovat

Сомневаетесь, принесет ли обучение в техникуме или высшем учебном заведении желаемый результат? Нужно ли тратить несколько лет, чтобы получить диплом, который позволит работать по выбранной специальности, или же есть более простые способы устроиться на высокооплачиваемую работу? Обращайтесь в компанию Gosvus, чтобы получить документ об окончании высшего учебного заведения, колледжа или техникума быстро и максимально выгодно! У нас можно <a href=http://makhachkala.gosvus.com>купить диплом в Махачкале</a> об образовании нового или старого образца в режиме online.

За пять лет своей деятельности компания Gosvus сумела собрать обширную базу благодарных клиентов. Все документы, изготовленные в нашей компании, имеют необходимые печати и подписи, а также идентификационные номера, вся информация наносится на официальные государственные бланки, поэтому у Вашего работодателя не возникнет вопросов по поводу подлинности диплома.

Все данные нанесены на документы краской, устойчивой к истиранию при физическом воздействии. Дипломы печатаются на специальных бланках государственного образца.

Обратившись в компанию Gosvus, Вы сможете оценить все преимущества сотрудничества, ведь мы предлагаем быстрое изготовление качественных дипломов, а также организовываем бесплатную доставку заказов на всей территории Российской Федерации. На изготовление и отправку документа по адресу заказчика нам потребуется всего лишь 1-2 дня. Все расходы на оплату слуг транспортных компаний Gosvus берёт на себя. Мы предлагаем несколько способов доставки заказа - выбирайте для себя наиболее удобный:

1.    Курьерская доставка из рук в руки (1-2 дня), или отправка посылки по Почте России (3-6 дней) - оплата заказа производится после получения документа, и проверки на его соответствие требованиям, ранее изложенным в заявке на изготовление документа.

2.    Мы можем также передать посылку транспортом, однако в этом случае потребуется полная предоплата заказа.

Для оплаты заказа мы также предлагаем множество вариантов.

В компании Gosvus Вы можете заказать изготовление сразу нескольких документов - дипломов, удостоверений и т.д. Добавьте к диплому о высшем образовании какие-либо справки, свидетельства или удостоверения, и расширьте свои шансы на получение высокой зарплаты, надбавок или льгот!

Для уточнения деталей сотрудничества и быстрого заказа документов, переходите на сайт компании Gosvus. Мы практически постоянно на связи!

31 duconplaby duconplaby | E-mail | Web | 9. července 2018 v 2:36 | Reagovat

Центральное Бюро Удостоверений предлагает использовать легальный способ получения документа об образовании или повышении квалификации всего за несколько часов. На нашем сайте Вы можете заказать изготовление необходимого Вам документа всего за несколько минут. У нас можнокупить удостоверение по доступной цене для разнообразных рабочих специальностей, в числе которых даже: кабельщик-спайщик, авербандщик, автокавщик, бандажировщик, живописец, животновод, каландровщик и не только.

Наш проект создан при поддержке таких организаций, как Министерство образования и науки и Росмолодёжь. Поэтому если вы желаете <a href=http://cburf.com>купить удостоверение бурильщика</a>, то пользоваться нашими услугами довольно просто - чтобы получить готовое удостоверение на руки в течение 3-х часов (скорость доставки зависит от Вашей удалённости от офиса компании), необходимо:

1.    Прежде всего, потребуется выбрать удостоверение на нашем сайте. Среди огромного перечня документов Вы найдете удостоверения для различных рабочих специальностей, которые свидетельствуют о квалификации специалиста.

2.    Укажите данные, которые запрашиваются в заявке - Ф.И.О., специальность, название учебного заведения и т.д.

3.    Указать удобный для Вас способ доставки заказа - почтой России, поездом РЖД или компанией DHL Express.

4.    Оплатить заказ в режиме онлайн на нашем сайте или наличными при получении посылки.

Своим покупателям мы гарантируем не только высокое качество изготавливаемых документов, но и наиболее низкие цены по всей стране! Устанавливать выгодные тарифы нам позволяет субсидирование государства и соответствующая государственная программа. Более того, количество наших клиентов увеличивается с каждым месяцем. Повышенный товарооборот также позволяет существенно снижать ценовые ставки на услуги компании.

Обратившись к нам, Вы сможете не беспокоиться о том, что Вас могут обмануть и продать подделку. Все документы, которые предлагает наша компания, практически не отличаются от оригиналов. Для изготовления удостоверений мы используем бланки государственного образца.

Если у Вас остались вопросы, то позвоните нам прямо сейчас - справочная служба на связи круглосуточно. Все контакты размещены на сайте нашей компании. Наше удостоверение поможет Вам устроиться на высокооплачиваемую работу - в этом можете даже не сомневаться. Обращайтесь к нам, чтобы получить рабочую специальность уже сегодня!

32 bosadwek bosadwek | E-mail | Web | 9. července 2018 v 13:46 | Reagovat

Покупайте удостоверение рабочей специальности без прохождения обучения всего в несколько кликов. Компания "Центральное Бюро Удостоверений" предлагает получить желаемую профессию без длительного ожидания. У нас Вы можете <a href=http://cburf.com>купить корочки монтажника</a> , которое позволит Вам получить высокооплачиваемую работу. Также у нас можно заказать документ о прохождении интернатуры, повышения квалификации и не только.

Наши услуги будут полезны как зрелым гражданам, так и молодым студентам, которые не хотят тратить лучшие годы своей жизни на прохождение обучения. Современные образовательные учреждения не всегда готовы предоставить своим ученикам должный уровень знаний. Зачастую учёба сводится к выплате взяток и показательному посещению неинтересных и бесполезных лекций. Заказывайте удостоверение в нашей компании, чтобы уже в ближайшее время начать свою карьеру.

Сотрудничать с нами финансово выгодно, ведь помимо низких расценок мы предоставляем существенные скидки на услуги. Покупайте удостоверение со скидкой в 25% при оплате покупки банковскими картами Visa, MasterCard или с помощью электронных платёжных систем QIWI, WebMoney и Яндекс. Деньги! Если же Вы хотите оплатить заказ наличными после получения готового удостоверения, то Вам нужно будет внести всю сумму без скидки.

Чтобы оформить заявку на нашем официальном сайте, Вам понадобиться совсем немного времени. Всё, что нужно сделать - выбрать название нужной специальности и заполнить краткую заявку на получение нужного удостоверения. В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами для уточнения условий сотрудничества. Мы на связи круглосуточно, поэтому подавать заявки можно даже в ночное время.

Не думайте о рисках! Заказанноеу нас удостоверение практически не отличается от оригинала и имеет все необходимые печати и подписи. Качественный документ не вызовет никаких сомнений при проверке на подлинность. Наша компания предоставляет следующие гарантии качества изготавливаемых документов:

1.    Удостоверения печатаются на бумаге государственного образца;
2.    Краска, которой напечатан текст, не стирается при физическом воздействии.
3.    На документе размещена вся актуальная информация об учебном заведении, а также печати и подписи.

Всё ещё сомневаетесь, стоит ли покупать документы? Подумайте о том, что от простой покупки, оформление которой займёт у Вас всего 5 минут, зависит уровень Вашей зарплаты и карьерный рост. Хватит откладывать на потом принятие важных решений - действуйте и звоните нам прямо сейчас!

33 kaznozed kaznozed | E-mail | Web | Středa v 16:36 | Reagovat

Умеете пользоваться компьютером и Интернетом? Хорошая новость! В таком случае, Вы наверняка сможете зарабатывать более нескольких тысяч долларов каждый месяц, не вставая из-за компьютера и особо не напрягаясь физически! Поэтому если Вас интересует <a href=https://finmaxbo.com/>заработок в интернете без вложений бинарные опционы</a>, то смело обращайтесь в компанию Finmax которая предлагает начать зарабатывать на бинарных опционах всем совершеннолетним гражданам нашей страны - легально и просто. Если у Вас нет опыта в трейдинге, мы обязательно поможем Вам достичь желаемых результатов и заработать свои первые деньги. Всё, что нужно - это желание и несколько часов свободного времени каждый день.

Наша компания является сертифицированным брокером, получившим лицензию ЦРОФР. Мы предоставляем всем желающим:

всю необходимую информацию, которая поможет Вам разобраться во всех нюансах трейдинга;
демо-счет для новичков;

Гарантируем поддержку на всех этапах сотрудничества - в любых проблемных ситуациях мы будем рядом и подскажем правильную стратегию действий, сориентируем в верной последовательности действий.

Очередное преимущество сотрудничества с нашей компанией - это удобные способы оплаты услуг и пополнения депозитного счёта. Обратите внимание на то, что Вам потребуется всего пять долларов, чтобы начать торговлю бинарными опционами.

Многие люди, обратившись в нашу компанию, начали зарабатывать, к тому же, некоторые из них ранее вовсе не знали, каким образом можно получить прибыль при помощи бинарных опционов. Для ведения успешной торговли Вам понадобится овладеть способностями точного математического расчёта и составления эффективных прогнозов об изменениях на бинарном рынке.

Принцип торговли бинарными опционами схож с деятельностью на известном всем международном рынке Forex. Акцентируем Ваше внимание на том, что наши предложения гораздо эффективнее и прибыльнее валютного трейдинга. Убедитесь в этом самостоятельно прямо сейчас!

Переходите на наш сайт для уточнения подробностей - здесь представлена вся необходимая справочная информация. За дополнительной консультацией можно обратиться в нашему online-консультанту, заказав обратный звонок или написав ему электронное письмо. Помните, что обращение в справочную службу не обязывает Вас к сотрудничеству - консультируйтесь абсолютно бесплатно. Обращайтесь к услугам компании Finmax, чтобы начать зарабатывать без каких-либо трудностей.

34 hinpuCob hinpuCob | E-mail | Web | Čtvrtek v 3:11 | Reagovat

Эксклюзивные подарки из янтаря, купленные в нашем интернет-магазине, помогут Вам наладить отношения с близкими людьми, начальством или клиентской аудиторией. У нас Вы найдете сувениры и эксклюзивные подарки, которые станут украшением любого торжества.

Статуэтки, подарочные наборы или, например, чашки из янтаря обладают приятным тёплым окрасом и несут в себе некую духовность, поэтому получить в подарок такое изделие всегда приятно!

В наших каталогах Вы найдёте множество изделий из янтаря, среди которых особо популярными являются:

-    настольные часы;
-    украшения из янтаря - серьги, браслеты, бусы и т. д.;
-    оружие, рукоять которого изготовлена из янтаря;
-    игровые наборы - шашки, нарды, шахматы;
-    брелки, шкатулки из янтаря, изысканные картины;
-    аксессуары для офиса - визитницы, фоторамки, подсвечники;
-    разнообразные статуэтки в виде животных, людей, богов;
-    посуда из янтаря - сервизы, солонки, конфетницы, бокалы и многое другое.

Многие компании заказывают у нас янтарные сувениры с нанесением фирменного логотипа в подарок своим клиентам и бизнес - партнерам.

Отправляем бокалы из янтаря , а также любые другие изделия во все города России. кроме того, нашими покупателями могут стать жители стран СНГ, ведь мы предлагаем только качественную и оригинальную продукцию по доступным ценам. Кроме того, мы можем гарантировать качество работы наших мастеров, в чем Вы сможете убедиться лично, оформив заказ на сайте.

Наши специалисты готовы создать сувениры из янтаря, посуду и другие изделия по эксклюзивному макету специально для Вас! На нашем сайте размещены готовые изделия, которые Вы сможете заказать, оформив онлайн - заявку. Кстати, некоторые сувениры продаются заказчикам вместе с авторскими правами, поэтому их мы на сайте не размещаем.

Достаточно часто наши клиенты заказывают не только яйца из янтаря, но и статуэтки, готовую копилку и многое другое! Длялюбого предстоящего праздника Вы сможете подобрать подарки в каталоге, где представлены сувениры "Восточный календарь".

Поэтому если Вас интересует <a href=https://souvenir-vip.ru/category/ukrasheniya/>украшения</a>, то с нами Ваш бизнес станет еще прибыльнее! Тем, кто занимается реализацией сувениров, мы рекомендуем без промедления обратиться в нашу компанию. У нас Вы найдете самые низкие цены на оптовые закупки, а также сможете организовать регулярные поставки изделий для своего магазина.

Обращайтесь к нам, чтобы заказать оригинальные изделия из янтаря в подарок для любого праздника!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama