Telegonie - lidem bezcitně zatajený jev probíhající při sexu! (+Telegonie a anální styk)

6. září 2016 v 14:27 | atrej ystma 776 |  Ženy a muži
Upozorňuji, že článek je určen pro dospívající a dospělé.

První článek jsem se rozhodl detailně věnovat jevu, o kterém se neví, ale je tak zásadní a v mém věku tak aktuální, že jsem nemohl nechat si své názory/poznatky o něm pro sebe.

Telegonie může být jedna z nejvíce lidstvu zatajovaných (a vysoce pravděpodobně existujících!) přirozených tělesných mechanizmů, kterou naši předci velmi dobře znali a respektovali. Pokud je jev pravdivý, tak je v dědičnosti významnější, nežli samotná dědičnost materiální DNA.

Každý si má užit života, aby si z něj něco odnesl také něco ve formě silných zážitků- to je jedna z nejdůležitých věcí ve vašem životě a souvisí se samotným osobním rozvojem a v sexualitě to dnes platí dvojnásob. Lidstvo má v posledních dobách fyzicky záměrně zvýšené potřeby a nutkání pudů v tomto směru a je extrémně nezdravé zahrávat si s jakýmkoliv celibátem a násilným "půstem", všichni víme, kam vede potlačování a zapírání sebe sama. Co důležitého tu však ještě možná hraje roli?


Myslím si, že by ženy a dívky měly znát následující problematiku v zájmu svém vlastním a chlapci a muži v zájmu žen a dívek. Není nutné, aby každý slepě hned věřil tomu, že je to absolutně pravda, ale je velice vhodné připustit, že ne všehny mechanizmy z procesu jménem pohlavní styk jsou oficiálně prezentovány přesně a pravdivě. Takže k věci:

Co je telegonie?

Telegonie je mimogenetický jev, kdy se při prvním pohlavním styku muže s ženou přenáší do lůna ženy tzv. telegonický energetický otisk všech osobnostních i fyzických vlastností muže a spojí se s vlastnostmi ženy, náslesně pak to vše dědí její děti. Nezáleží na použití kondomu- přenáší se i přes něj- ani na ztopoření. Je nesmazatelný (údajně však někde v Rusku existuje jakási tajná technologie schopná jej smazat), existuje mimo materiální fyzickou rovinu- nejde tedy o materiální DNA- a přímo určuje asi 95% všech vloh od mentálních až po vizuální (fyzické). Toto dědí všechny ženiny děti, ať je má následně s kýmkoliv- nezáleží tady na DNA, děti se rodí podle vzorce prvního partnera. Materiál poskytnutý mužem ve formě spermatu- tedy DNA- tvoří pouze přibližně 5% všech zděděných vlastností. První sexuální partner ženy je tudíž otcem všech jejích dalších dětí- nehledě na její další partnery a jejich DNA. Pouhá DNA následného potomka tvoří jen 5% vlastností. Telegonie tvoří 95% všech jeho zděděných vlastností a jak jsem napsal výše, mnohé zděděné znaky se tudíž díky telegonii projevují i do vzhledu dítěte! Člověk má podle pozorování různých duchovně nadaných lidí několik těl - jedno fyzické/materiální a několik energetických/jemnohmotných, které jsou vědou naprosto neprozkoumané a přitom prý tvoří naprostou většinu (více, než 90%) našeho reálného těla. Telegonii se při sexu není možné nijak vyhnout. (Až na způsob uvedený níže v 3. části článku.)

U zkušených šlechtitelů zvířat (hlavně koní, ale také třeba psů) je prý známo, že pokud má samice poprvé styk s určitým samcem, budou se všechna následující mláďata rodit podle vzorce prvního samce. Někteří to považují za mýtus, někteří tomu věří. (Osobně však nikoho se šlechtitelskou zkušeností, kdo by mi mohl telegonii u zvířat potvrdit, neznám. Pokud o někom víte, prosím napište mi.) A to jak povahou psychickou, tak fyzickou. Jenže tento princip se podle všeho vztahuje i na člověka. A jelikož se jedná o energetickou záležitost, proto žádný kondom nepomůže, otisk se přenáší i přes něj.

Důkazy nebo argumenty podporující existenci telegonie


Argument č. 1: V Austrálii existuje Univerzita v South Wales, kde působí Dr. Angela Crean, která provedla pokus, který měl potvrdit nebo vyvrátit existenci telegonie. Pokus spočíval ve spáření konkrétních samic much se samci různých velikostí (pod dohledem)- nejprve se speciálně vyšlechtěnými malými, pak se speciálně vyšlechtěnými velkými a poté u jiné samičky proces provedla přesně naopak. Výsledkem bylo, že opakovaně pozorovala výskyt potomků důsledně kopírující jasný znak (velikost těla) právě prvního samce i přesto, že se samice následně spářila se samci s jinou velikostí těla a to zřejmě po takové době, kdy již nebylo možné, aby samička měla jakýkoliv tělesný kontakt s buňkami prvního samce.

Dr. Angela Crean se vyjádřila na toto téma v časopise Ecology Letters: "Z učebnic se můžeme dozvědět, že naše zděděné genetické vlohy mají jasný původ: 50% našich genů jsou po matce a 50% našich genů jsou po otci. To zní férově a je to nepopíratelně pravda. Ale ukazuje se, že v přírodě to zdaleka nefunguje tak jednoduše a nyní také vímě, že existuje několik negenetických mechanizmů dědičnosti působící souběžně s genetickou, která tedy není jediná- jak jsme zvyklí si to o ní myslet. ... Náš objev komplikuje převládající představy o tom, jak se různé biologické vlastnosti dědí, ale slibuje i zajímavé vědecké vyhlídky a otevírá zcela nové možnosti pro budoucí výzkum. Příroda opět ukázala, že se máme ještě co učit."


Argument č. 2: Genetikům a historikům je známý anglický případ "Kobyla Lorda Mortona" z roku 1820. George Douglas, 16. lord z Mortonu si totiž jednou přál domestikovat jistý druh zebry- kvaga a chtěl toho docílit zkřížením s koněm. Nechal tedy spářit čistokrevnou arabskou kobylu kaštanové barvy s hřebcem řečeného druhu zebry- kvagou. Ke gravitidě z genetických důvodů nedošlo. Poté se tato kobyla spářila s čistokrevným černým hřebcem. Posléze se klisně narodilo hříbě a to mělo na nohách zvláštní pruhy, jako je tomu u zebry kvagy.

Moderní biologie tuto zvláštnost vysvětluje existencí recesivních a dominantních alel v genomech (=sekvence DNA), ale osobně si myslím, že pokud je událost pravdivá, pak možnost, že by se náhodou projevily znaky pruhovaných nohou zrovna z kombinací dominantních alel genomů uvedených čistokrevných koní, je velmi mizivá.

Argument č. 3: Nebývalou pozornost sklidila také kuriózní událost během olympiády v Moskvě v roce 1980, kdy se do země poprvé po velmi dlouhé době dostalo množství exotických cizinců - sportovců, nepochybně velmi atraktivních pro ruské atletky, kteří byli různého rasového původu. Něteré děti narozené třeba i o mnoho let později tehdejším ruským sportovkyním a atletkám vykazovali různé znaky jiných ras (zešikmené oči, barva kůže, například), i když jejich biologický otec a matka byli stoprocentní europoidní rusové.

Jakvidíme, toto je třetí zde uvedený případ, kdy se cosi projevilo přímo i do vzhledu. Jak je to možné? Myslím si, že to je proto, že telegonie buď zčásti nebo téměř úplně přehluší data o fyzických vlohách a vzhedu uložená v materiální DNA v případě nesouznění s telegon. otiskem, anebo v DNA vůbec nejsou a je to "jen" komplikovaný materiál bez dalších dat matoucí vědce, kteří ta data prostě hledají kvůli své nevědomosti jinde a podstata jim uniká.

Argument č. 4 [bonus]: Vezměme v potaz to, že možná opravdu existuje jakýsi globální prediktor nebo prediktoři, kteří mají velký zájem, abychom byli my, obyvatelé Země, i nadále v jejich moci. Dejme dále tomu, že kdysi existovala jakási původní rasa, která měla 100% odblokované schopnosti mozku, uměli levitovat, napojovat se libovolně na Akášu (Morfogenetické pole Země) mimo jiné právě proto, že jejich společnost byla velmi harmonická protože zakládali rodiny stylem co zamilovaný pár, to dvě duchovně spříznené duše. No v tom případě tento GP musel mít prsty v tom, aby se jakákoliv idea o nějaké telegonii objevila u veřejnosti, tím tuplem u vědecké, obzvlášť když se plánovala éra hippies a volného sexu. Kdyby najednou všichni kašlali na sex, stali se svou mentalitou někým srovnatelným s prapůvodními lidmi a našli by každý spřízněnou duši- víte jaká síla by to byla? Lidstvo by se stalo neporazitelným a naprosto uvědomělým, protože ta energie by je doslova "osvítila" a stali by se neovládnutelnými jakoukoliv diktátorskou mocí! To by bylo, co?! :)

Tolik z "argumentů", pokud je tak mohu nazvat a teď ještě jedna věc: Dočetl jsem se, že není vhodné, aby žena vůbec měla za život příliš mnoho partnerů a pak chtěla mít dítě. Teď to myslím v rámci morálky- toto se přece může dít běžně za naprosto morálních podmínek. Pan tomáš marný (www.tadesco.cz), se kterým jsem se setkal, mi sdělil, že se do ženy z malinké části přenášejí také otisky těch dalších sexuálních partnerů. Pokud prý má žena styk za život s příliš mnoha partnery, může se stát, že se něco postupně děje i s tím prvním telegonickém otiskem, je jaksi "poskvrněn" a může, pokud to chápu dobře, způsobit různé anomálie i na úrovni materiálního DNA, například různá tělesná nebo mentální postižení. Prý. Bral bych to poněkud s rezervou, ale něco na tom také být může. Znám totiž takovou jednu sousedku mé babičky, o které se ví, že za život vystřídala partnerů hodně a narodil se jí postižený syn na vozíčku (který myslím nedávno navíc zemřel :/...) a tady by to teoreticky mohlo sedět.

Také se často uvádí, že největší lásky je člověk schopen právě při svém prvním čistě pohlavním styku. Myslím, že důvodem existence telegonie je existence našich energetických částí těla, které tvoří mnohem větší část naší existence, než fyzické tělo a jejím smyslem je rovnoměrné předání vlastností na všech úrovních. Prapůvodní lidé neměli žádnou potřebu utlumit chtíč pohlavního/rozmnožovacího pudu (instinktu), protože nebyl tehdy tolik "rozjetý" a nemuseli se nijak "vybíjet jinak nezvládnutelnou vášeň", protože měli mnohem ušlechtilejší a tvořivější vášně a touhy a styk měli až tehdy, kdy chtěli mít dítě- což je pro normální lidi žijící v této době nepoužitelné, mozek za ta tisíciletí máme nastavený jinak a jakýkoliv celibát se v tomto ohledu u naprosté většiny rovná sebetýrání- aby nám z toho nešibalo, musíme občas své vášně nechat realizovat se. Proto vyvstává otázka, kterou si bez ostychu položme:

Lze si s milovaným protějškem užít erotiku, aniž by se předal jakýkoliv telegonický otisk, pokud má být zachována naprostá svoboda a telegonická čistota dívky, či ženy?

(Samozřejmě očekávejme, že jsme našli toho pravého/tu pravou, ale POČÍTEJME s možností, že se třeba z nějakého důvodu může stát, že by někdo z těch dvou mohl být nucen za nějakou dobu se s druhým rozejít s různých důvodů- lidé se nechají oblbnout zamilovaností [která není to samé, co skutečné milování druhé osoby] a slepě chtějí mermomocí naplnit svá OČEKÁVÁNÍ a zapomenou být připraveni na nečekané, počítat s různým pokračováním jejich vztahu. Proto je důležité si výše zmíněnou otázku položit.)

Odpověď: Ano, ale tato alternativa je vhodná pouze pro ty, kterým se líbí, nebo které vědí, že tuto alternativu rádi vyzkoušejí.

Anální styk jako možná alternativa bez přenosu telegonického otisku

Tato technika je většině z nás nevábná a tímto odstavcem v žádném případě neospravedlňuju nikoho, kdo do toho druhého nutí. Tohle se líbí jen někomu. (Jen pro vyvrácení mýtu, že tohle mají rádi všichni muži a kluci: Jeden kluk mi nedávno řekl, že je mu to odporné z toho důvodu, že by to vnímal jako "ponížení" ve smyslu, že by se pak cítil jako gay.) Tak či tak je pro jistotu možná pro ty, kteří o tom nědy uvažovali, dobré vědět, že análním sexem se otisk telegonie nepřenáší. Přenáší se pouze přímým stykem, do zadku ne. O tom jsem se také bavil s panem marným. Tím nechci říct, že je to právě proto pravda, jen říkám že to není zcela z mé hlavy.

Dává to smysl- je zbytečné aby pohlavní orgán ženy telegonický otisk přijímal odjinud, než přímo - i když jsou řitní otvor a konečník extrémně blízko a proto by někoho taková otázka mohla napadnout. Pokud jste slečny tedy otevřeny styku do vašeho zadečku, máte zřejmě jistou výhodu- pokud se to však nehnusí vašemu vyvolenému.

Zvláštní pohled měla prý na anální sex stará Čína- podle jejích tradic byl tolerován, protože panenská čistota byla přednější (neví se ale, jestli nebyl ženám vnucován). Téměř všude jinde se to považovalo ve společnosti jako nečistá, špinavá a středověkými křesťany pronásledovaná praktika.

Erotické souznění je bonus

Podnadpis mluví za vše. Pokud někdo staví sex nad vztah člověka člověku, jde o posedlost, ne o zdravé vybití svých občasných pudových fantazií. Závěrem bych ale dodal, že by mohlo být vhodné vizaualizovat si partnera i s požadovanými erotickým touhami dříve, než ho/ji potkáme (zákon přitažlivosti - metoda The Secret, apod.).

Doufám, že vám článek něco dal a budu rád, pokud dáte hlas dole v anketě a případně zanecháte komentář :).

* * *

*D.I.Y.= do it yourself (udělej si to sám= v dotazníku dole pokus o eufemizmus pro slovo masturbace)
>Zdroje:
Soukromý dopis Alui Loskotové+ rozhovor s redaktorem webu www.prvopodstata.com - Tomášem Marným, knihy: Svítání (str. 124)- Alue Loskotová, Nová civilizace-Obřady lásky 2. díl- Vladimír Megre; webové stránky: http://leva-net.webnode.cz/products/telegonie/, http://karolinaloskotova.blog.cz/1602/jak-funguje-telegonie-doporucuji , http://cestypsychotroniky.cz/index.php/veda/340-telegonie-existuje , http://www.veraoveckova.cz/news/telegonie/ , http://www.ozoz.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=117:telegonie&catid=3:najnovie-prispevky&Itemid=29 , http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12373/abstract , http://academicminute.org/2015/01/angela-crean-university-of-south-wales-telegony/ , https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Morton%27s_mare ; konkrétně znalost toho, že se telegonie neuplatňuje u análního styku, mi sdělila jako odpověď na můj dopis slečna Alue a následně osobně i pan Tomáš Marný, kterým tímto oběma decentně děkuju a věřím, že nás je vice lidí, kdo může tento fakt vnímat užitečným :)
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Anchor Anchor | E-mail | Web | 6. září 2016 v 17:18 | Reagovat

Tak tys potkal Marného? :o :D
Jo, promiň, článek hovoří sám za sebe, a tak k němu otázky nemám a oblažím tě jen touto :D

2 Atrej Ystma 776 Atrej Ystma 776 | E-mail | Web | 6. září 2016 v 19:41 | Reagovat

[1]: jé, ahoj :D tebe znám, ty jsi velmi poctivá čtenářka různých blogů na blog.cz ;D! Ano potkal, přímo před začátkem jeho přednášky (které jsem se bohužel nezúčastnil) a bylo to fakt super, řekl mi tolik zajímavých věcí, které sám ještě na svůj web nevydal, že o tom připravuji článek s jeho povolením článek :).

3 Anchor Anchor | E-mail | Web | 6. září 2016 v 20:10 | Reagovat

[2]: No to teda jsem! :D Nebo spíš, byla jsem, teď se budu zaobírat studiem...
Mu sebereš návštěvnost, když to vydáš! :D

4 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 11. září 2016 v 11:37 | Reagovat

Ale jo. I u kočky jsem si všimla, že že její druhá koťata byla těm předešlým. Když ten kocour, se kterým jsem jí přistihla před tím, byl už dávno po smrti. Ale také je možné, že někde pobíhal nějaký jeho podobný příbuzný. Zrovna u těhle zvířat se to nedá dohledat.

5 Lúmenn Lúmenn | Web | 23. září 2016 v 22:08 | Reagovat

Ale né, tohle je recese, že je to recese?:)

6 Kešu Kešu | E-mail | 25. září 2016 v 17:17 | Reagovat

[5]:: ty máš snad důkazy, že to tak nemůže být? ;)

7 Lúmenn Lúmenn | E-mail | Web | 27. září 2016 v 0:21 | Reagovat

[6]: a ty máš snad důkazy, že to tak je?

8 Lori Lori | Web | 3. března 2017 v 2:05 | Reagovat

Osobne mám podstatne oveľa menší "problém" s análnym stykom /ten môže byť pre ženu veľmi príjemný / ako s teóriou telogonie, tú beriem s veľkou rezervou. Obzvlášť keď vidím ako má žena 2 deti s jedným mužom a ďaľšie s iným no tie rozdiely sú naozaj výrazné :) ale zaujimalo by ma ako to je pri chovani zvierat veruže

9 iveta iveta | 5. listopadu 2017 v 13:52 | Reagovat

Telegonia je realny jav. Pise o nej aj Vladimir Megre v knihach o Anastasii. Aj o moznosti, ako zrusit- energeticky - jej neustaly dopad. Sama viem, co neblahe mi v zivote priniesla. Ak som nieco nezazila, nevidela - neznamena to, ze to neexistuje. Telegonia je realna, zial. Zial, nehovori sa vazne o jej dosledkoch, co je sucast manipulacie. Telegonia sa tyka aj muzov. Vobec nie je jedno, aku zenu ma panec ako prvu v posteli. Obe pohlavia platia dan za nevedomost.

10 Na holky Na holky | E-mail | 26. března 2018 v 18:31 | Reagovat

Dobrý den, jsem holka na holky, tedy lesba. Zajímalo by mě, zda v tomto případě při sexu taky dochází k telegonii? S mužem jsem zatím nikdy nespala. Předem děkuji za odpovědi, které se týkají mé otázky a za to, že si urážky a nadávky necháte od cesty.

11 DustinThuth DustinThuth | E-mail | Web | 11. dubna 2018 v 11:23 | Reagovat

Взбить творог блендером, добавить 100 грамм сметаны. Должна получиться гладкая смесь без комков. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://zonakulinara.ru>zonakulinara.ru</a>

12 Stanleyboype Stanleyboype | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 1:47 | Reagovat

Для того, чтобы провести отпуск в Греции, следует получить соответствующую документацию, подробнее читайте на сайте <a href=http://gturs.com>gturs.com</a>

13 Justinceaby Justinceaby | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 1:36 | Reagovat

Конкуренцию стандартным петельным межкомнатным открывающимся конструкциям составляют более функциональные решения – сдвижные двери. Они так же включают в себя полотна из древесины или иного материала, вот только главные элементы блока движутся по прямым линиям (направляющим) параллельно стене. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://akro-spb.ru>akro-spb.ru</a>

14 RolandWailm RolandWailm | E-mail | Web | 3. května 2018 v 9:28 | Reagovat

Архитектурное проектирование объектов различных типов сооружений — это важнейший этап, значительный и ответственный в строительном процессе, подробнее читайте на сайте <a href=http://roofor.ru>roofor.ru</a>

15 Dennisbok Dennisbok | E-mail | Web | 5. května 2018 v 18:59 | Reagovat

Состояние окружающей нас среды во многом зависит от правильного использования природных ресурсов, которые даются человеку. Это касается и строительной деятельности. Подробнее об этом читайте на сайте <a href=http://beton-cement-ru.ru>beton-cement-ru.ru</a>

16 ndfPaimib ndfPaimib | E-mail | Web | 6. května 2018 v 21:34 | Reagovat

payday loan affect on credit score https://creditrepairlabs.com/ payday advance sylmar <a href=https://creditrepairlabs.com/#>cash loan</a>

17 Jamesidiok Jamesidiok | E-mail | Web | 6. května 2018 v 23:08 | Reagovat

Последние женские новости здесь <a href=http://delodom.com/>delodom.com</a>

18 bfxPaimib bfxPaimib | E-mail | Web | 10. května 2018 v 16:44 | Reagovat

cash loans marion ohio <a href="https://creditrepairLabs.com/#">loan</a> can payday loans report to credit <a href=https://creditrepairLabs.com/#>payday loans online</a>

19 JamesLal JamesLal | E-mail | Web | 12. května 2018 v 16:59 | Reagovat

Последние модные стрижки здесь <a href=http://chyolka.ru/>chyolka.ru</a>

20 JesseNub JesseNub | E-mail | Web | Včera v 0:24 | Reagovat

Новости строительного мира тут <a href=http://npbau.ru/>npbau.ru</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama